Välkommen till webbplatsen för sakkunniga djuruppfödare!

MARKKINARAPORTTI Pekingin turkismessut 14-17.1.2014 (.pdf)

Rawfurs är en organisation med syfte att dra nytta av hur pälsfarmarnas arbete utvecklas, samtidigt som man tar hänsyn till presumtiva köpares omkostnader och minskar pälsfarmarnas kostnader.

Målet med Rawfurs är att förena köpare och säljare direkt. Rawfurs anser att alla pälsfarmer är helt likställda, oavsett om de är certifierade eller inte certifierade. En förutsättning är dock att farmen verkar inom finsk miljölagstiftning och finsk djurskyddslag, och att dess verksamhet uppfyller höga etiska krav.

Rawfurs levererar en produkt som motsvarar köparens behov av storlek och kvalitet. Följaktligen får köparna det färska skinnet till betydligt lägre kostnad än i det nuvarande systemet och får precis sådana skinn som de just då är i behov av.

Rawfurs köper inte pälsskinn och kommer inte att sälja något. Målet för Rawfurs är inte att uppnå maximal nytta för sig själv. Rawfurs kommer inte att anordna auktioner i Finland.

I praktiken är pälsfarmarens skörd klar i december, vilket innebär att den sedan omedelbart är redo att omvandlas till kontanter. Inom nuvarande praxis måste uppfödaren i värsta fall vänta i upp till 10 månader innan rävskinnen kan säljas på auktion. Detta betyder att skinnen kan komma att lagras så länge som ovan nämnda 10 månader!

Med andra ord kan pälsdjursuppfödaren sälja skinn direkt från sina egna gårdar för betydligt mindre än det klubbade priset på auktion. Livslängden för ett långhårigt farmdjur är ca 6 månader, det pälsas i slutet av december och är genast redo för marknaden. I värsta fall, enligt det nuvarande systemet, kommer det till försäljning först i september följande år. Inom vårt system får köparen varan till betydligt lägre kostnader än genom nuvarande många mellanhänder.

VÅRT MÅL ÄR:

Att förenkla handeln mellan säljare och köpare. Vi tror att denna nya praxis tilltalar både köpare och säljare. På detta sätt blir handeln trevlig, enkel och problemfri för alla berörda parter.

Nackdelar med nuvarande praxis

Ur pälsfarmarens perspektiv:

Pälsfarmaren måste ofta ty sig till utomstående finansiering då försäljningstiden för ett parti skinn kan bli så lång som ett helt kalenderår. Således kommer finansiären att ta ut ränta på krediten enligt den nuvarande räntenivån, farmaren kan tjäna ränta på den fodermängd han köpt in till centralköket och dra nytta av kostnadsstrukturen för varje produktionssäsong. Följaktligen maximeras fördelen då skinnen snabbt kan omvandlas till kontanter tack vare det genererade kassaflödet, och man kan dra nytta av fodermängden för den kommande säsongen. Denna praxis passar också de centralkök som tillverkar foder.

Vad utgörs räntan av?

För uppfödaren växer räntan på grund av att farmen måste förvara skinnen 12 månader tills de kan säljas. Kostnaderna, t.ex. för fodret, kan i värsta fall utgöra över hälften av medelpriset för skinnen, vilket betyder stora summor per produktionsperiod och därför också räntekostnader!

Många pälsdjursuppfödare är besvikna på det nuvarande systemet, eftersom den produkt som ska säljas är klar så tidigt som i december, men auktioner hålls inte förrän i december, april, juni och september, då en ny säsong har redan börjat.

Pälsdjursuppfödarens andra utgifter består förutom av foderutgifter av försäljningsprovisioner och andra utgifter som bestäms av det så kallade klubbade priset.

– Saga avgift
– Medlemsavgift
– Kommission/pris per styck
– Påföljd för överdimensionerade rävskinn/straffavgift
– Försäkring
– Avgift för avelshona

Fördelar med den nya praxisen:

Ur pälsfarmarens perspektiv:

När uppfödare säljer sina färska produkter omedelbart, utan mellanhänder, direkt till köparen, kan de köpa foder för nästa års skörd i förväg. Foder köpt i förväg innebär att uppfödarna får ränta på sina pengar från foderfabrikerna, kassarabatt samt fraktrabatt med kompensationer. Till exempel innebär ett förköp av foder på 100 000 € cirka 15 000 – 17 000 € i besparingar för pälsfarmaren. Dessutom inbesparas de cirka 6 000 € som finansiären inte kan ta ut som ränta på det lån som det i den tidigare modellen var nödvändigt att ta.

Fördelar med den nya praxisen

Ur köparens perspektiv:

Om köparen så önskar, kan han exportera skinnen direkt från Finland med ett tullavtal, utan mervärdesskatt. När pälsfarmaren säljer sina produkter direkt till köparen, blir det är så billigt och enkelt för uppfödaren att den enskilda rabatten på försäljningen av bara ett pälsskinn är betydande och flexibel.

• Vi förhandsfinansierar inte produktionen/uppfödarna, snarare finner vi en köpare och en säljare, och agerar specifikt på deras villkor. Således förbinder sig inte uppfödaren i förväg till någonting och behöver inte underteckna något leveransavtal.

Vi har precis börjat med denna process, som vi nu utvecklar i praktiken. Men vi har redan fått mycket positiv feedback från såväl köpare som uppfödare.

VÄLKOMMEN MED I RAWFURS GEMENSKAPEN!

Hit counter: kävijälaskuri